Kontakt

Besöksadress


Ardre bygdegård

Ardre Annex 322

62366 Gotland


Postadress


Ardre Sockenförening

c/o Hägg

Ardre Alsarve 711

623 66 Ljugarn


Styrelse


Ordförande: Frank Gubert 070-856 56 90

Sekreterare: Simon Hägg 070-787 03 16

Kassör: Jan-Peter Tingström 070-637 85 70


Kommittésamordnare:


Bevara och vårda

-


Framtid och utveckling

Lars Olsson 070-787 63 79


Evenemang

Agneta Dahlberg 073-501 93 89


Bygdegård

Karin Pettersson 070-450 48 87


Såidet

Jan-Olof Hasselborn 070-648 60 18