Datering

Datering

Ardrekistan tillhör enligt Gräslund (1991,2006) Urnesstilens period 4 (1060-1100)  och/eller period 5 (1080-1130). 

Ardrekistan kan någorlunda säkert dateras till slutet av 1000-talet.


Sidohäll V tyder på Pr4: 

”Ögat är utdraget mandelformigt, mycket stort i förhållande till huvudet;
det fyller nästan hela huvudytan och följer med i huvudets böjning.”

Sidohäll VI tyder på Pr5:

”Det triangulära huvudet har en rak underlinje, rak stängd mun med en liten nosflik neråt. Huvudets överlinje är närmast vinkelböjd och har aningen uppböjd nosspets. Ögat kan vara smalt mandelformat men saknas vanligen.”