Referenser

Referenser

Digitalt tillgängliga referenser är samlade i
  https://www.dropbox.com/sh/4nthvw0cwkk6kv0/AADbttv3fw6eUAwnbXC2JJlXa?dl=0


Gotlands Runinskrifter 1962: https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/digitala-sveriges-runinskrifter/digitala-sveriges-runinskrifter-publicerade-volymer/#gotlands-runinskrifter-del-1-sri-band-11-1962
  sri_gotland_b11_d01_text_3_85-137
  sri_gotland_b12_d02_text_2_160-191


Gräslund, Anne-Sofie 1991: Runstenar – om ornamentik och datering

Gräslund, Anne-Sofie 2006: Dating the Swedish Viking-Age rune stones on stylistic grounds

Hardy, Jeremy 2016: Återbruket av bildstenar i romanska kyrkor på Gotland
Holmqvist, Wilhelm 1977: Forntid - medeltid i Fornvännen 1977(72), s. 213-225 

Hultgård, Anders 2017: Midgård brinner  Ragnarök i religionshistorisk belysning

Kitzler Åhfeldt, Laila 2009: Keltiskt eller kontinentalt? Om mallanvändning på Gotlands bildstenar. I ”Spaden och pennan”.

Källström, Magnus 2004: Mästare och minnesmärken 

Källström, Magnus 2012: Gotländska bildstenar som källor för runologi och nordiska språk

Lindqvist, Sune 1933: Gotlands Bildstenar 

Lindqvist, Sune 1941: Gotlands Bildsteine I-II 

Lindqvist, Sune 1964: Forngutniska altaren och därtill knutna studier

Ljung, Cecilia 2016a: Under runristad häll

Ljung, Cecilia 2016b: Under runristad häll, katalog

Ljung, Cecilia 2020: Regional diversity and religious change - Late Viking Age burial and commemoration on Öland and Gotland

Nylén, Erik & Lamm, Jan Peder 1978: Bildstenar

Pipping, Hugo 1901: Om runinskrifterna på de nyfunna Ardrestenarna

Roosval, Johnny & Lagerlöf, Erland 1963: Kyrkor på Gotland Östergarn, Gammelgarn, Ardre samt Gunfiauns kapell

Sjöstrand, Eva & Nilsson, Anne 2007: En gotländsk Edda

Snaedal, Thorgunn 2004: Ailikns vagn och Odens kämpar. Om Ardremonumentens bildvärld. I ”Gotland Vikingaön”.

Stenqvist, Elin 2014a: Små vågformade bildstenar: lika men ändå så olika

Stenqvist, Elin 2014b: Små vågformade bildstenar: katalog

Thunmark-Nylén, Lena 1990-91: Vikingatid eller medeltid?

Tingström, Göte 2008: Ardreboar

Vasilyeva, Svetlana 2009: Bysantinska traditioner i Gotlands konst under 1100-talet
Westholm, Gun 2004: Att välja himmel. I ”Gotland Vikingaön”.