Hem

Ardre sockenförening

Välkommen till Ardre Sockenförening!

Vi är en förening som verkar i syfte att;


-Bevara och vårda hembygdens kultur och miljö


-Underhålla och utveckla Ardre bygdegård och miljön runtomkring


-Arrangera olika former av evenemang och aktiviteter


-Verka för den framtida utvecklingen i Ardre
BOKA ARDRE BYGDEGÅRD/BASTUSojdesbränning
De här tre gamla Ardrefilmerna är från slutet av 1930-talet och bearbetades och ljudsattes 2008 av Leif Dahlberg, Alskog, och med Evald Lindby, Kaupungs, som sakkunnig berättare. Originalfilmerna gjordes av Ardre hembygdsförening under ledning av David Ahlqvist.

En Resa genom Ardre


Den här oredigerade stumfilmen av Gunnar Olsson från 1950-talet visar i första delen, segling med Petsarve storbåt vid Vitvär. I fören, Rudolf Strömbeck, mellankarl, Alf Olsson och vid rodret August Olsson. I den andra delen agerar Rudolf slagruteman, med Gunnar Olsson som intresserad och nyfiken motpart. Sista delen några scener från Vitvärs fiskeläge, 1930-talet.

Midsommarfirande vid Ardre bygdegårdArdre - Sommarlov 1938


Filmen med Bringsarve kvarn filmad vid den malningsdag som arrangerades av Ardre sockenförening 2019.

Gunnfjauns kapellArdre - Arbetsliv