Bemålning

Bemålning

Bildstenar och runstenar tycks ha varit praktfullt målade, ofta i rött och svart, men förmodligen även i flera andra färger
(Nylén 1979:82). 

Ardrekistans mönjerester visar att stenkistan varit färglagd i rött i dess nedsänkta partier.
Man kan misstänka att dess upphöjda delar varit målade i svart och/eller andra färger.

Ardrekistan säkert belagda bemålning (Nylén 1979:83)