Personnamn

Personnamn

Ardreinskrifternas namn är för oss mycket främmande: Ailikn, Gairvat, Liknat, Rodtjaud och Liknvi.
Dessa namn var typiska namn på Gotland under vikingatid och tidig medeltid.
Rodtjaud (”berömd person”) var det vanligaste kvinnonamnet under tidig medeltid men är inte känt utanför Gotland.


Personnamn på runinskrifter från Gotland är mycket avvikande från övriga Norden.
De i Norden vanligaste kvinno- (Tora, Åsa) respektive mansnamnen (Sven, Björn, Torsten)
är okända bland Gotlands 115 personnamn (varav 14-15 är kvinnonamn).

Nästan samtliga gotländska namn är sammansatta, ex. Hróð-þiúð (Rodtjaud).


Listan över antal belägg för de vanligaste för- och efterleden på Gotland:

GæiR-           ”spjut”                           9

Hróð-           ”beröm”                        14   (ex. HróðulfR, numera Rolf)

-hvatr           ”snabb, djärv, manlig”     7

Líkn-, -líkn   ”godhet, nåd, tröst”         5

Þiúð-, -þiúð  ”folk” (Svitjod)                1     nutida ord: tyda, tysk

Vi-, -vi          ”helig”                           5     endast i kvinnonamn

Æi-               ”alltid/ensam”                6     Ailikn: ”alltid god / ensam tröst”