Dvärgstenar

Dvärgstenar

Dvärgstenarna, samtliga av sandsten, saknar mestadels kristna symboler och deras ornamentik har tydliga likheter med de stora bildstenarna.  

Dvärgstenarna dateras till mitten/slutet av 1000-talet. Förmodligen är de någorlunda samtida eftersom två av dem är mycket lika i utförandet.


Dvärgstenarna beskrivs utförligt i Sveriges runinskrifter som G111-113, där G står för Gotland (sri_gotland_b11_d01_text_3_85-137).

Dvärgstenarna finns numera i Historiska Muséet i Stockholm.


G111

Inskrift: Sibba reste stenen efter Rodiaud, sin hustru, dotter till Rodgair i Anga. Hon dog ung från minderåriga.


Dvärgstenens mått är: höjd 48 cm, foten 28 cm; bredd 49 cm; tjocklek 5 cm

Stenen har drakornamentik på bägge sidor.

Sibba är ett anmärkningsvärt mansnamn, mycket få nordiska mansnamn slutar på -a (Ormika, Orœkia, Sturla).
På fastlandet är Sibbi (kortform av Sigbjörn) relativt vanligt.


G113

Inskrift: Ottar och Gairvat och Aivat de satte stenen efter Liknat, sin fader.
Radhtjalv och Gairniaut de gjorde god minnesvård efter en rask man. Likraiv ristade runorna.


Dvärgstenens mått är: höjd 54 cm, foten 30 cm hög; bredd 48-60 cm; tjocklek 5-6 cm

Stenen har drakornamentik på bägge sidor och även människofigurer på framsidan.

Runinskriften börjar och slutar med kristna kors på på bägge sidor.

Dvärgstenen är rest över Liknat, uppenbarligen Ardrekistans Ailikns make.


G112

Inskrift: Sibba lät göra stenen efter sin och Rodiauds dotter.


Dvärgstenens mått är: höjd 34 cm, foten 39 cm hög; bredd 50 cm; tjocklek 4-6 cm

Stenen har drakslinga på baksidan.

G112 är något yngre än G111 eftersom den tidigt döde modern Rodiaud inte är omnämnd som stenens utförare.