Kontakt

Besöksadress


Ardre bygdegård

Ardre Annex 322

62366 Gotland


Postadress


Ardre Sockenförening

c/o Tingström

Box 199

623 21 Ljugarn


Styrelse


Ordförande: Frank Gubert 070-856 56 90

Sekreterare: Ida Junker 070-200 92 43

Kassör: Jan-Peter Tingström 070-637 85 70


Kommittésamordnare:


Bevara och vårda

Tomas Carlsson 070-212 25 91


Framtid och utveckling

Lars Olsson 070-787 63 79


Evenemang

Agneta Dahlberg 073-501 93 89


Bygdegård

Karin Pettersson 070-450 48 87


Såidet

Jan-Olof Hasselborn 070-648 60 18