Ardrekistan

Ardrekistan

Kopian har utöver ideella insatser finansierats av:

  • Ardre Sockenförening (Kyrkliga syföreningen)
  • DBW (De Badande Vännerna)
  • Gotlands Hembygdsförbund
  • madCAM
  • Sparbanksstiftelsen Alfa / Swedbank


Användning av 3D-filer, referens till:
Kitzler Åhfeldt, L. 2013. 3D-scanning of Gotland Picture Stones. With supplementary material: Digital catalogue of 3D data, Journal of Nordic archaeological science, JONAS 18, pp.55-65. Dessutom till webbsidan http://3ddata.raa.se

© Laila Kitzler Åhfeldt