Hem

Ardre sockenförening


Välkommen till Ardre Sockenförening!

Vi är en förening som verkar i syfte att;


-Bevara och vårda hembygdens kultur och miljö


-Underhålla och utveckla Ardre bygdegård och miljön runtomkring


-Arrangera olika former av evenemang och aktiviteter


-Verka för den framtida utvecklingen i Ardre


SojdesbränningEn Resa genom Ardre

Midsommarfirande vid Ardre bygdegårdArdre - Sommarlov 1938

Gunnfjauns kapellArdre - Arbetsliv