Projekt

Projekt
Projektredovisning löpande avs.
Leaderprojekt Utveckla och bevara mötesplats i Ardre- jnr 2019-2213


Beslutad 2019-06-25 i LAG
Beslutad av Jordbruksverket 2019-10-23


Syftet med projektet

  • Att bidra till att behålla, utveckla och nyskapa gemensamma rum/aktivitetsplatser kring Ardre Sockenbastu och Bygdegård

Målet är

  • Att ta fram en långsiktig driftslösning för skötsel av Ardre Sockenbastu som servicepunkt
  • samt att IT-anpassa anläggningen med lämpligt system för bokning, betalning etc.
  • Att ev få färdig en ansökan till Allmänna Arvsfonden efter projektets slut för ombyggnad av bastun.

Detta har gjorts under 2019

Planering och upplägg av projektet, möten i olika konstellationer på telefon och fysiskt. Tillsättande av projektgrupp. Diskussioner kring ombyggnad av bastuhuset och olika alternativ för att kunna presentera dessa för Ardeborna att ta ställning till hur man vill ha bastun uppfräschad för att man som redan frälst, äldre befolkning, kvinna, familjer etc nya badare ska komma och bada i den.
På några ”framtidsmöten” har olika utvecklingsmöjligheter diskuterats som tänkbara för att behålla och utveckla och nyskapa gemensamma rum kring Ardre Sockenbastu och Bygdegård. Önskemålen från de mötena har legat till grund för projektet. Allt från att göra det minsta möjliga till att riva och bygga nytt för att nå en större publik har diskuterats. Finansiering via Allmänna Arvsfonden är inte hugget i sten, det kan finnas andra alternativ. Att göra bastun bokningsbar har diskuterats, likaså uppvärmingen om det ska vara ved eller el. Många önskemål har framförts varav ett alternativ med gym. Finansieringen av de olika alternativen har inte diskuterats lika livligt. Komplettering med ställplatser och grillplats samt skyltning till Ardre bastu, ställplatser och grillplats; skulle säkert locka husbilar och andra från det rörliga friluftslivet till Länsstyrelsens förtjusning då de inte önska någon vildcamping i området kring Mullvalds strandskog och Russvätar. Om man tar ett steg i taget kan allt förverkligas!
Ragnar Olofsson & Ardre Bygg tillkallades i november för att ta fram några ritningar och en uppskattad kostnad för respektive förslag, att presentera på ett större möte 6 januari 2020, då man kommit ett steg på vägen mot att engagera fler att bli bastuskötare/värdar och få till en hållbar driftslösning för fortsatt möjlighet att bastubada i Ardre.
Ett slutförslag bör kunna presenteras till årsmötet i februari som sedan kommer att ligga till grund för driftsplanen och de personer som anmäler intresse av att medverka i denna.
Planen är att få fram minst 12 personer som har ansvar för värdskapet en månad var.
En checklista på vad som dessa personers arbetsuppgifter ska vara skall sammanställas av bastugruppen. Driftsplanen rent tekniskt tas fram av projektgruppen till förslagsvis årsmötet i februari. Ett antal möten har genomförts i projektgruppen där planerna förberetts och presenterats på allmänna möten med målsättningen att uppnå projektmålet under 2020 att få fram en långsiktig driftsplan för Ardre Bastu och ev IT anpassa tillgängligheten av denna.

En första delrapport har sänts in till Jordbruksverket under februari.
Arbetet fortsätter under våren och bör vara klart till sista juni 2020.

 

Riina Noodapera Projektledare
Projektgruppen

Inplanerat möte med Riina Noodapera i Bygdegården.

2019-07-09


Vi i "bastugruppen" ska ha ett möte med Riina Noodapera den 18 Juli kl: 19:00 i Bygdegården, angående vidare ansökan till Allmänna arvsfonden.

Utveckla och bevara samlingsplats i Ardre.

2019-06-26


Nu har LeaderGute prioriterat vårt projekt Utveckla och bevara samlingsplats i Ardre som handlar om att bygga om och utveckla Ardre bastu och hitta en skötselplan för denna framöver.


Vi kommer att ordna träffar framöver för att planera ombyggnaden och prata om hur fler ska kunna sköta och hålla ordning på bastun mm framöver.


Vi kommer att söka medel för medfinansiering av detta från Allmänna Arvsfonden.

Planeringsmöte med Riina.

2019-04-12


Delar av "Bastugruppen" på möte med Riina Noodapera på Bringsarve.


På fotot (från vänster):

Jan-Olof Hasselborn, Simon Hägg, Jan-Peter Tingström, Ove Andersson, Kaj-Inge Nilsson.


Bakom kameran: Riina Noodapera.